ZWROT TOWARU

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 

1. pisemnie na adres: „ozonMED” UL. Kościelna 19, 66-415 Kłodawa;
 
2. w formie elektronicznej (druk do pobrania poniżej) za pośrednictwem poczty email na adres: biuro@ozonmed.pl

 

FORMULARZ ZWROTU